Reporter&Thai Army

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 พลตรีทวีศักดิ์วงศ์ทวีทรัพย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจร่วมพิธีจำนวนมาก จังหวัดพิษณุโลก มีบันทึกในพงศาวดาร ว่า เป็นสถานที่ซึ่ง “อะแซหวุ่นกี้” แม่ทัพชาวพม่าวัย 72 ปี ได้รับบัญชาจากพระเจ้ามังระ เจ้าเมืองพม่าให้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2318 แต่ไม่สามารถตีได้ จึงขอพบกับ เจ้าพระยาจักรี ผู้เป็นจอมทัพและสรรเสริญเจ้าพระยาจักรีว่า ภายหน้าจะได้เป็นกษัตริย์ ซึ่งต่อมาเจ้าพระยาจักรีได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเนินดินที่อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี คือสถานที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน้าสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกเดิมที่ พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นประจำทุกปี

ขอบคุณภาพข่าวจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และ มณฑลทหารบกที่ 39