Uncategorized

ร้อยเอ็ด… ข้อเท็จจริงบ.คำบอน ม.8. ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…
ข้อเท็จจริงบ.คำบอน ม.8. ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อ 6 ส.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.โพนทอง (มว.รส.มทบ.27) ร่วมกับนายสุรเชษฐ์ โคตรบรรเทา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียล ม.8 บ.คำบอน ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จว.ร.อ. กรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อฯ ว่ามีความต้องถุงยังชีพจำนวน 31 ชุด เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 300 ไร่ และไม่มีหน่วยงานใดเข้าให้ความช่วยเหลือ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจริง แต่บ้านเรือนน้ำท่วมไม่ถึง ซึ่ง จนท.ป้องกัน ทต.โคกกกม่วง ได้ส่งข้อมูลใหกับ อ.โพนทอง และ ปภ.จว.ร.อ. ทราบเรื่องแล้ว การดำเนินงานในขั้นต่อไปต้องรอการสั่งการอีกครั้ง โดย ชป.รส. ได้ขอประสานถุงยังชีพจาก ทต.โคกกกม่วง จำนวน 31 ถุง เพื่อมอบให้กับประชาชน ม.8 บ.คำบอน ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จว.ร.อ. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในเบื้องต้น ผลการปฏิบัติประชาชนมีพึงพอใจในการปฏิบัติในครั้งนี้…

..
จ.ส.อ.สมประสงค์ โภคาเทพ ชุดปฏิบัติการ มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำ อ.โพนทอง. จ.ร้อยเอ็ด…..
/รายงาน