ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


(6 ส.ค.) ที่ หนองซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายพระพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 500,000 ตัว โดยเป็น ปลาสวาย จำนวน 150,000ตัวและปลาตะเพียน จำนวน 350,000 ตัว พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติของแต่ละหมู่บ้าน โดยสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยทรงให้มีพระราชเสาวนีย์ให้กรมประมงปล่อยพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้ราษฎรจับไปบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดอาหารโปรตีนจากปลา ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย เพื่อให้ปลาไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติ กลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้น