ภัยพิบัติ

ปราจีนบุรี สถานการณ์ น้ำ อ.ประจันตคามยังน่า ห่วง รพ.ขนย้ายสิ่งของเตรียมวางแผนขนย้าย ผู้ป่วยหนีน้ำ!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์
น้ำ อ.ประจันตคามยังน่า
ห่วง รพ.ขนย้ายสิ่งของเตรียมวางแผนขนย้าย
ผู้ป่วยหนีน้ำ!!

 

 

จากสถานการณ์ป่าไหล
หลากท่วมพื้นในที่ ต.
โพธิงาม อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี ช่วงกลางดึกของคืนวาน ล่าสุดมี
ลดลงในบางพื้นที่ ขณะที่เมื่อคืนฝนตกลงมาเพิ่ม
เติมทำให้มีน้ำฝนมากขึ้น
ตามไปด้วย ส่งผลให้ใน
พื้นที่โรงพยาบาลประ
จันตคามและรอบพื้นที่
บ้านพักมีน้ำไหลท่วม
เจ้าหน้าที่ต่างๆขนของ
หนีขึ้นที่สูงและขอกำลัง
ทหารจาก มทบ.12 มาช่วยขนของ ขณะเดียว
กันปลัดอำเภอปภ.
จังหวัด นายก อบต.
ต.ประจันตคาม นาย
นัฐพล เดชสุภา ได้ลง
มาดูพื้นที่ กำลังให้เจ้าหน้าที่กรอกกระสอบ
ทรายมาช่วยฯ ด้านนาย
แพทย์พงศ์ธร สร้อยศรี
ผอ.รพ.ประจันตคาม ได้
กล่าวว่าทางรพ.ยังรู้สึก
กังวลใจอยู่บ้างแต่ก็ได้วางแผนเอาไว้แล้ว ขณะ
นี้ให้เจ้าหน้าที่ขนย้าย
เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆที่
จำเป็นออกไว้ที่ในที่ปลอดภัยแล้ว ทางรพ.
ยังให้บริการคนไข้ตาม
ปกติและจะทำทางเดิน
เท้าให้แก่ผู้มารับบริการ
ใหม่เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย ทางด้าน
ถนนสาย 33 สุวรรณศร
ปราจีน-สระแก้วบริเวณ
สี่แยกไฟแดงบ้านห้วย
ขื่อซึ่งก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมผิวถนน 1 ช่องการ
จราจรระยะทาง 200 ม.
ระดับน้ำสูง 20-40 ซม.
บางจุด ขณะนี้น้ำท่วม
ขึ้นมาอีกครั้งเป็น 2 ช่อง
จราจรมีระยะทางยาว
กว่า1กม.แขวงการทางหลวงปราจีนบุรี ได้
ติดป้ายให้รถวิ่งสวนทาง
กันขึ้น1ช่องจราจรลง 1
ช่องจราจร นอกจากนี้ทางจังหวัดฝ่ายปกครอง
อปท.ได้ทำงานร่วมกัน
ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะเรือพายให้แก่
ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…