Reporter&Thai Army

ฉก.ร.๑๔/ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก. โดย ร้อย ค.หนัก ฉก.ร.๑๔ (อ.แม่สอด) จัด กพ. ๑ ชป. ร่วมกับ จนท.สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขา อ.แม่สอด, จนท.ตร.สภ.อ.แม่สอด, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ร่วมกัน ตรวจสอบยานพาหนะ มีเขม่าควันจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน

เมื่อ ๐๖๑๖๐๐ – ๐๖๑๘๐๐ มี.ค.๖๒ ฉก.ร.๑๔/ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก. โดย ร้อย ค.หนัก ฉก.ร.๑๔ (อ.แม่สอด) จัด กพ. ๑ ชป. ร่วมกับ จนท.สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขา อ.แม่สอด, จนท.ตร.สภ.อ.แม่สอด, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ร่วมกัน ตรวจสอบยานพาหนะ มีเขม่าควันจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน บริเวณหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวง วงเวียนแม่สอด อ.แม่สอด จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติมีรายละเอียดดั้งนี้
๑. ทำการตรวจเขม่าควันจากท่อไอเสียจากยานพาหนะ จำนวน ๓๗๓ คัน
๒. พบยานพาหนะที่มีควันดำที่เกินมาตรฐาน (๔๕ เปอร์เซ็นต์) จำนวน ๒ คัน
๓. พบยานพาหนะผิด พ.ร.บ. ขนส่ง จำนวน ๒ คัน
จนท. ฯ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/JZJlQySaueM