Reporter&Thai Army Uncategorized

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และ หน.ส่วนราชการ,ฝ่ายปกครอง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ที่ได้รับมอบจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

เมื่อ 8 พ.ย.62 เวลา 1000 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และ หน.ส่วนราชการ,ฝ่ายปกครอง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ที่ได้รับมอบจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

จำนวน 500 ผืน ให้กับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ ต.เมืองแปง ที่มีความเป็นอยู่ฐานะยากจน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านผาสำราญ หมู่ 6 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย