ข่าวกระแสสังคม

อบจ.ปราจีนบุรี!!!!จัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

อบจ.ปราจีนบุรี!!!!จัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
วันที่7 ส.ค. 2561 เวลา 11.00 น. นาย…………..เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใยร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ อาทิ มณฑลทหารบกที่ 12

 

ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนร

 

าชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
จะเห็นได้ว่าค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมีหน้าที่ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานทุกด้านเพื่อพสกนิกรชาวไทย และน้อมนำพระราชปณิธานและแนวคิดของพระองค์ มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในท้องถิ่น
กิจกรรมทุกกิจกรรมและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้น้อมนำไปปฏิบัติ กระขอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมทั้งแรงกายแรงใจ
ซึ่งทำให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญ เป็นการจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงความจงรักภักดีของชาวปราจีนบุรี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ////////////////////

ภาพ/มานพ เสนานุช
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี/รายงาน