ข่าวเชียงใหม่

สะหลีป่าตันแชมป์รำวงย้อนยุค รักสุขภาพเคหะคว้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น

สะหลีป่าตันแชมป์รำวงย้อนยุค รักสุขภาพเคหะคว้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น

วานนี้วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. ที่ บริเวณคลองแม่ข่า (สะพานระแกง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ยอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชมการแข่งขันและมอบรางวัลการประกวดรำวงย้อนยุค รอบชนะเลิศ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสะหลีป่าตัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมรักสุขภาพศรีวิชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมจามจุรีศรีเม็งราย
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมข่วงสิงห์พัฒนา

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ ทีมรักสุขภาพเคหะเชียงใหม่
รางวัลแต่งกายสวยงาม ได้แก่ ทีมเฟื้องฟ้าป่าพร้าวนอก และทีมรวมดาวสาวเต้นชุมชนป่าห้า

ซึ่งกิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุค จัดโดย คณะกรรมการดูแลพื้นที่ริมคลองแม่ข่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวคลองแม่ข่า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีความรักความสามัคคีในชุมชน

โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทีมรำวงย้อนยุคทั้ง 4 แขวง ประกอบไปด้วยแขวงกาวิละ.แขวงเม็งราย.แขวงนครพิงค์.และแขวงศรีวิชัย.และมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน//เชียงใหม่