มว.รส.ช.พัน.8 อ.น้ำหนาว 7 ธ.ค.61,1300 ร่วมกับ ร.ต.สุภมงคล สายงาม หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน และนายเฉลิมศักดิ์ จันทร์นุช กำนันตำบลหลักด่านพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมซ่อมแซมบ้าน พลทหารวันชนะ คำหุม กำลังพลของหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.1 ตามโครงการบ้านปันน้ำใจเพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย


มว.รส.ช.พัน.8 อ.น้ำหนาว 7 ธ.ค.61,1300 ร่วมกับ ร.ต.สุภมงคล สายงาม หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน และนายเฉลิมศักดิ์ จันทร์นุช กำนันตำบลหลักด่านพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมซ่อมแซมบ้าน พลทหารวันชนะ คำหุม กำลังพลของหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.1 ตามโครงการบ้านปันน้ำใจเพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย บ้านเลขที่ 28 บ้านโนนชาด หมู่.4 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.พช.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.