Reporter&Thai Army

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจิตอาสา จัดรถบรรทุกน้ำเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง ราษฎร

เมื่อ 081500 มี.ค.62 เวลา พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจิตอาสา จัดรถบรรทุกน้ำเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง ราษฎร บ.ป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จว.ม.ส. จำนวน 7 ครอบครัว จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณ 12,000 ลิตร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย