ข่าว สุโขทัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้ ( 8 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบนโยบายและตรวจติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับ ณ โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำยม ต้นแบบโครงการ โคก หนอง นา ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเกษตรกรในพื้นที่น้ำมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก และมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงโคเนื้อ สภาพที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย เก็บน้ำไม่อยู่และมีความเป็นกรด ไม่เหมาะกับการทำนา แต่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงได้มีการนำเกษตรกรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่

โครงการโคก หนอง นา โมเดล นี้ มีวิธีโดยการขุดหนองลึกตื้นตามสภาพพื้นที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น น้ำเยอะขุดตื้น เจอตาน้ำให้หยุด พื้นที่ที่ขุดถ้าเจอหินให้หยุด ส่วนพื้นที่แห้งแล้งขุดยิ่งลึกยิ่งดี โดยขุดเป็นชั้นๆ ให้ลึกกว่า 3 เมตร การทำโคกไว้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ ซึ่งจะใช้ดินที่มาจากการขุดไปถมเป็นโคก และปลูกไม้กิน ไม้ใช้สอย โดยปลูก 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และพืชหัว เพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นในดิน

มีการกักเก็บน้ำด้วยการขุดคลองไส้ไก่ให้ทั่วพื้นที่ ขุดให้ขดเคี้ยว เพื่อใช้เป็นทางน้ำในดิน เพิ่มความชุ่มชื่นโดยไม่ต้องวางท่อน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำให้น้ำไหลช้าลง และการปลูกหญ้าแฝกและปั้นหัวคันนารอบหนองและคลองไส้ไก่ ให้มีความสูงอย่างน้อย 1 เมตร คันนากว้าง 1 เมตร และทางกว้าง 2 เมตร บนคันนาก็จะปลูกพืชผักโดยรอบ ทั้งผลไม้ ผักสวนครัว และการปั้นหัวคันนาให้สูงนี้ ก็จะเหมือนเขื่อนขนาดย่อมไว้กักเก็บน้ำ และสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้ด้วย ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ราย

วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286