Uncategorized

ทึ่ง! พระพุทธรูปหินทรายแกะสลักบนหน้าผาหินเมืองโบราณ (ผายาว) พะเยา

ทึ่ง! พระพุทธรูปหินทรายแกะสลักบนหน้าผาหินเมืองโบราณ (ผายาว) พะเยา

วันที่ 8 สค 61 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปชม อุทยานพุทธศิลป์ ที่วัดห้วยผาเกี๋ยง (สำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต) บ้านห้วยผาเกี๋ยง หมู่ 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา ซึ่งมีความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายปางต่างๆ วัดห้วยผาเกี๋ยงตั้งอยู่บนเขาที่มีหินหรือหน้าผาที่เป็นหินล้วนๆ และยังเป็นแนวเขตเมืองโบราณเก่า หรือเรียกว่าเมืองผายาว หรือพะเยาในปัจจุบัน จนมีผู้คนทั้งใน และต่างจังหวัด ตลอดทั้งชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวชมอุทยานพุทธศิลป์ที่เกิดขึ้นจากการแกะสลัก อย่างต่อเนื่อง สถานที่แห่งนี้ตั้งบนเขาสามารถมองเห็นแนวเขตเมืองโบราณเก่าแก่ของเมืองพะเยา และมีความเป็นธรรมชาติโดยมีป่าไม้ปกคลุมไปทั่ว

พระบรรเลง สุมโน อายุ 60 ปี เจ้าอาวาสวัดห้วยผาเกี๋ยง (สำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต) กล่าวว่า ได้จำพรรษาอยู่ในวัดแห่งนี้เพียงรูปเดียวมาตั้งแต่ปี พศ 2525 โดยมาพักในสถานที่บ้านห้วยผาเกี๋ยง ซึ่งมีหน้าผาหินยาวเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจนถึงปัจจุบันจะเข้า 37 ปีแล้ว วัดห้วยผาเกี๋ยง ได้ขออนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2534 และได้รับประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2538 บนเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ บริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันออกของวัดมีวัดร้างที่พบแต่ซากหินหรือเนินดินอยู่ห่างกันเป็นระยะๆ ประมาณ 500 เมตร

ต่อมาพระบรรเลงคิดสร้างพระขึ้นมา โดยการเอาหินตามหน้าผา และตามโขดหินในบริเวณวัดแห่งนี้ทำการแกะสลักพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทติดตามโขดหินมีหลายขนาด โดยเริ่มสร้างปฏิมากรรมด้วยการแกะสลักพระพุทธรูปไว้บนหน้าผา อุทยานพุทธศิลป์ เพื่อให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา สำหรับการแกะสลักพระหินทราย จนถึงขณะนี้มีทั้งพระพุทธปฏิมากร ปางกามโภคีไสยาสน์ แกะสลักเป็นรูปนูนสูงบนหน้าผาที่สูงประมาณ 5 เมตร ยาว 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ และพระพุทธรูปปางต่างๆ รวมถึงรอยพระพุทธบาทที่แกะสลัก หรือเจาะเข้าไปในหินตามหน้าผาติดไว้ ซึ่งการขุดเจาะได้มีคณะศรัทธาญาติโยมหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างจังหวัดได้ให้การสนับสนุน

หากมีผู้ร่วมทำบุญการสร้างพระพุทธรูปด้วยการแกะสลักไว้กับหิน หรืออุทยานพุทธศิลป์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พระบรรเลง สุมโน เจ้าอาวาสวัดห้วยผาเกี๋ยง หมายเลขโทรศัพท์ 08-0769-3594


สัมภาษณ์ พระบรรเลง สุมโน อายุ 60 ปี เจ้าอาวาสวัดห้วยผาเกี๋ยง (สำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต)