Uncategorized

ปราจีนบุรี รองผบตร. ลงพื้นที่แจกสิ่งของน้ำท่วมประจันตคามร่วมกับคณะ!!

ปราจีนบุรี รองผบตร.
ลงพื้นที่แจกสิ่งของน้ำท่วมประจันตคามร่วมกับคณะ!

 

!

วันนี้ 8 กย.61 พล.ต.อ.
รีระชัย ทรงเมตตา รอง
ผบตร.ร่วมกับคณะจิตอาสา ตำรวจสภ.
ประจันตคาม อปท.ผู้นำท้องถิ่น ทหาร และธนาคารไทยพาณิชย์ 3 สาขาในปราจีนบุรี ร่วมกันแจกสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านเกาะกระต่าย ม.6 ต.ประจันตคาม
อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี โดยรอง
ผบตร.กล่าวว่าทราบว่า
จังหวัดปราจีนบุรีโดย
เฉพาะ อ.ประจันตคาม

ถูกน้ำท่วมหนักสุด 3 ต.รวม 650 หลังคาเรือน
ซึ่งทุกภาคส่วนเร่งช่วย
เหลืออย่างเต็มที่ และ
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยคิดเตียง นางเฉลียว พินิจ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 ต.6 ค.ประตันตามเป็นประจำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ ขณะนี้มีหลายหมู่บ้านยังถูกน้ำท่วมอยู่จำนวนหนึ่งคาดว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววันนี้หากฝนไม่ตกลงมาในช่วงนี้ และน้ำได้หลากท่วมพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ถัดไปขอให้ประชา
ชนระมัดระวังในเรื่องสุขภาพ และได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
ดูแลประชาชาเต็มที่คอย
ช่วยเหลือประชาชนทุก
วันทั้งช่วนดูแลทรัพย์สิน
ประชาชนทุกพื้นที่ที่ถูก
น้ำท่วม หากมีอะไรบอก
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลย
ทางตำรวจพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลทุกข์สุขของประ
ชาชนตลอดเวลา และยังได้ไปแจกสิ่งของให้
แก่ประชาชนที่หมู่บ้าน
เกาะไข่เต่าที่ถูกน้ำท่วม
สูงกว่า 1.80 ซม.อีกด้วย
หมู่บ้านนี้ถูกน้ำท่วมเข้า
ออกทางเข้าหมู่บ้านทั้ง
2 ทางต้องใช้เรือพาย
เข้า-ออก แม้ขณะนี้น้ำ
ลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังมี
น้ำท่วมสูงอยู่…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…