Uncategorized ข่าว ลำพูน

รองแม่ทัพน้อยที่3 ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ

รองแม่ทัพน้อยที่3 ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ

พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 รอง ผอ.ศอ.ปกป.ภาค ( สน. )พร้อมคณะหารือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผบ.มทบ.32 ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 35 ที่ช่วยเหลือการปฏิบัติการดับไฟในพื้นที่จังหวัดลำปาง และชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 36 ที่วางกำลังการปฏิบัติงานช่วยเหลือการดับไฟในพื้นที่จังหวัดลำพูน

รองแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานครั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาได้มีความห่วงใยกำลังพลที่มาปฏิบัติงานช่วยเหลือการดับไฟในการแก้ไขปัญหาไฟป่และหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ซึ่งที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานได้เข้าปฏิบัติการดับไฟร่วมกับชุดดับไฟของกรมป่าไม้ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยจากนี้ไปจนถึงเดือน เม.ย.จะวางกำลังป้องกันและควบคุมการเกิดไฟป่าอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ขอให้ชุดกองร้อยทหารพรานได้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์งดการเผาในช่วงประกาศห้ามเผาไปพร้อมๆกัน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

ด้าน ร.ท.ประทีป เมืองชุม ผบ.ร้อย.ทพ.36 กล่าวว่า ขณะนี้กำลังพลทุกนายมีขวัญและกำลังใจที่ดี ด้วยความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา กำลังพลทุกนายมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายและจะปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ซึ่งระหว่างการปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด