Reporter&Thai Army

เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ

เมื่อ ๙ เม.ย.๖๒เวลา๑๐๐๐ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย พ.ท.สมหมาย หลิ่วน้อย หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกำนันตำบลนครสวรรค์ออก เพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

เนื่องจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้และได้นำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้แก่ นางเปล่ง พวงทอง อายุ ๙๓ ปี พักอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๑๗๕/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย