ข่าว สระแก้ว

จ.สระแก้ว- รดน้ำดำหัวพ่อเมืองสระแก้ว” สงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่ศาลหลักเมือง

จ.สระแก้ว- รดน้ำดำหัวพ่อเมืองสระแก้ว” สงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่ศาลหลักเมือง

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และของท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชน ในจังหวัดสระแก้ว ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และสร้างความรักความสามัคคีของคนไทยในท้องถิ่น

และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว พิธีสงฆ์ และ การประกวดแข่งขันตำส้มตำ ไก่ย่าง การแสดงศิลปะพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้าน จากนั้น นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรศาลหลักเมืองจำลอง และผู้อาวุโส จากนั้น นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้ารดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง.

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว