Uncategorized

อำเภอบางกรวยเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม รุ่นที่ 4 / 2561ณ.ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ ต.บางม่วงอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

อำเภอบางกรวยเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม รุ่นที่ 4 / 2561ณ.ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ ต.บางม่วงอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
วันที่ 8 ส.ค.2561 เวลา 14.00 น.นายสมยศ ศิลปีโยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี
นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย กอ.รมน.จว.นบ.ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลปลายบาง ได้ร่วมกันโครงการเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เสพยาเสพติด โดยโครงการนี้ได้ทำการเปิดมาแล้วจำนวน 4 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ 2561
โดยแต่ละครั้งจะมีผู้เสพยาเสพติดที่เข้ามาบำบัดและฝึกการอบรม จำนวน 80 คน แต่ละครั้ง
จากการสอบถามนายวัชรเดช เกียรติชานนนายอำเภอบางกรวย ว่า โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จัดมาแล้วหลายครั้งได้ผลประมาณกี่เปอร์
เซ็น นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ตอบว่าจากการที่เปิดอบรมมาแล้วหลายครั้งถือว่าสำเร็จ
ประมาณ 90% เพราะจากการที่เจ้าหน้าที่ลงตรวจและจับกุ่มพบผู้กระทำความผิดซํ้ามีน้อยมากส่วนมากคนในบางกรวยมีประมาณ 10%ที่พบผู้เสพและจำหน่ายจะเป็นคนที่อื่นส่วนมากเพราะอำเภอบางกรวยจะเป็นทางผ่านที่ไปได้หลายเส้นทาง
แต่ถ้าจับได้อีกว่ากลับมาเสพอีกจะส่งฟ้องเพื่อ
ดำเนินงานตามกฎหมายต่อไป


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี