Uncategorized

พะเยา ตำรวจใช้เวลาว่างเลี้ยงปูนาน้ำใสไร้สารสร้างรายได้

พะเยา ตำรวจใช้เวลาว่างเลี้ยงปูนาน้ำใสไร้สารสร้างรายได้


เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำงาน เพาะพันธ์ปูนาน้ำใสไร้สาร ไร้พยาธิ ขาย โดยมุ่งหวังจะขยายพันธ์จำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจเลี้ยงปูนานำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ เนื่องจากปูนาปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
วันที่ 9 ตค 61 ด.ต.สมบูรณ์ นันทพิศ เจ้าหน้าที่สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูการเลี้ยงขยายพันธ์ปูนาน้ำใส ไร้สาร ปลอดพยาธิ ที่ใช้วิธีการเลี้ยงแบบบ่อซีเมนต์ หลังเขาใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำเข้าทำการเพาะขยายพันธ์ปูนา ที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อจำหน่ายรวมทั้งเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ให้ผู้สนใจที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพสร้างรายได้ โดยจะจำหน่ายพ่อพันธ์แม่พันธ์ถูกกว่าที่อื่นๆเพื่อให้ผู้คนมีโอกาสเลี้ยงมากขึ้น


โดย ด.ต.สมบูรณ์ เล่าว่า เริ่มต้นในการที่ตนเองเลี้ยงและขยายพันธ์ปูนาดังกล่าว ตนเองไปเก็บปูพ่อพันธ์แม่พันธ์จากท้องไร่ท้องนาของหมู่บ้านตนเอง ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เอามาเก็บไว้ในบ่อซีเมนต์ดังกล่าวพบว่าปูมีการขยายพันธ์และไม่ตาย ตนเองจึงได้ทำการเลี้ยงเพื่อเพาะพันธ์ขยายพันธ์ โดยวิธีการเลี้ยงแบบน้ำใส และนำปูนาจากพื้นที่ที่ปลอดสารมาทำการเลี้ยง ซึ่งจะสามารถสังเกตได้ถ้าเป็นปูนาที่อยู่ในพื้นที่มีสารเคมีก็จะพบตัวพยาธิในตัวปู ตนเองจึงได้เลือกปูที่ปลอดสารมาทำการเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ซึ่งตอนนี้มีการเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตนเองจะเลี้ยงส่วนหนึ่งเพื่อขายเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ ซึ่งที่อื่นจะขายเป็นคู่ๆละ 60-80 บาท แต่ตนเองจะขายถูกกว่าท้องตลาด ส่วนหนึ่งก็จะนำออกขายในการไปแปรรูปทั้ง อ่องมันปู น้ำปู และปูดอง โดยจะตกอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการมาก จากการที่ตนเองได้ทำการเพาะพันธ์ปูนาน้ำใส ไร้สาร ไร้พยาธิ ดังกล่าวพบปริมาณปูนาได้เพิ่มขึ้นและประสบผลสำเร็จสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์…ด.ต.สมบูรณ์ นันทพิศ เจ้าหน้าที่สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา โทร.083-044-6886,088-260-7838