Uncategorized

พะเยา อุโมงค์ต้นสักยาวสุดลูกหูลูกตา สวยงามกว่า 6 กิโลเมตร

พะเยา อุโมงค์ต้นสักยาวสุดลูกหูลูกตา สวยงามกว่า 6 กิโลเมตร

9 ตค.61 ผู้สื่อข่าวได้ไปดู ความสวยงาม ร่มรื่น อุโมงค์ต้นสักยาวกว่า 6 กิโลเมตร บริเวณถนนสายดอกคำใต้ –บ้านถ้ำ เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลดอนศรีชุม ถึงตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาซึ่งถือว่าเป็นถนนที่เป็นอุโมงค์ไม้สัก ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เรียงรายบริเวณริมข้างทางทั้งสองฝั่งทอดยาวเป็นเส้นตรง ที่มีความยาวที่สุด และสวยที่สุด เพราะช่วงนี้ดอกสักกำลังออกดอก ด้วย ถือว่าเป็นถนนอุโมงค์ไม้สักที่สวยสุดและยาวสุด ในจังหวัดพะเยา

ชาวบ้านที่ผ่านเส้นทางสายดอกคำใต้-บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา แห่งนี้ ต่างเข้าสัมผัสและแวะพักถ่ายรูป รวมทั้งชมความร่มรื่น กันบริเวณอุโมงค์ต้นสัก ที่ทอดยาวเป็นเส้นตรง กว่า 6 กิโลเมตร บริเวณถนนสายนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางช่วงระหว่าง ตำบลดอนศรีชุมในหลักกิโลเมตรที่ 3 ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ หลังจากชาวบ้านได้ร่วมกันทำการปลูกต้นสักบริเวณสองข้างทางถนนดังกล่าว เมื่อกว่า 30 กว่าปีที่ผ่านมา จนทำให้ถนนสายนี้ตลอดสองข้างทางมีต้นสักขึ้นเรียงรายตามแนวถนนมีลักษณะเป็นเสมือนอุโมงค์ ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร สร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางผ่านถนนเส้นนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความร่มรื่น สวยงาม และถือเป็นอุโมงค์ต้นสักที่มีความยาวที่สุดในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะช่วงนี้ต้นสักดังกล่าวออกดอกใบร่มรื่นเขียวขจี

โดยชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า ถนนเส้นทางดังกล่าว ตนเองได้เห็นมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะมีต้นสักตลอดสองข้างทาง สร้างความสวยงามและร่มรื่น โดยเฉพาะช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวจะมีความร่มรื่นสวยงามตลอด 2 ข้างทาง