Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กิจกรรม “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช”

กิจกรรม “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช”

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 66 เวลา 09.00 น. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ให้การต้อนรับ พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรม “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมี พ.อ. เดชภพ บุญกระพือ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 , คณะนายทหาร , อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนหมายเลข 2 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในกิจกรรม “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช” นี้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม และถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในกิจกรรม ณ โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดกิจกรรมโดยนำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 5,714 นาย ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ และพัฒนาพื้นที่ ณ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และพื้นที่โดยรอบชุมชนศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 (ชุมชนหนองฮ่อ) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม.

ทรงวุฒิ ทับทอง