พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.๔ พร้อมด้วย พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.ร.๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.น., พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.ร.๔/รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น., พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รอง ผบ.ร.๔, ผบ.ร.๔ พัน.๑, ผบ.ร.๔ พัน.๒ (ผบ.หน่วยรับผิดชอบอำเภอ) และ กพ


– เมื่อ ๐๙๑๕๐๐ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.๔ พร้อมด้วย พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.ร.๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.น., พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.ร.๔/รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น., พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รอง ผบ.ร.๔, ผบ.ร.๔ พัน.๑, ผบ.ร.๔ พัน.๒ (ผบ.หน่วยรับผิดชอบอำเภอ) และ กพ. ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” และจัด กพ. อำนวยความสะดวก พร้อมกับจัดรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๔ คัน เพื่อให้การช่วยเหลือและเก็บรถจักรยานที่ไม่สามารถปั่นต่อไปได้ บริเวณเส้นทางกิจกรรมการปั่นจักรยานฯ ในพื้นที่ อ.เมือง จว.อ.น. ระยะทาง ๒๙ กม. โดยมี นาย ณรงค์ รักร้อย ผวจ.อ.น. เป็นผู้นำปั่นจักรยานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕,๐๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย