Reporter&Thai Army Uncategorized

ด้วยพระพรศักดิ์ ปวโร ประธานสงฆ์ธรรมสถานวัดแจ้ง ได้แจ้งให้ กองทัพภาคที่4 ทราบว่า ยังคงมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกบริเวณใกล้ๆวัด

ด้วยพระพรศักดิ์ ปวโร ประธานสงฆ์ธรรมสถานวัดแจ้ง ได้แจ้งให้ กองทัพภาคที่4 ทราบว่า ยังคงมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกบริเวณใกล้ๆวัด คือ หมู่ที่ 1 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กระแสไฟฟ้าดับมาเป็นเวลา 7 วัน ไม่มีอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ และสภาพบ้านเรือนกว่า 50 ครัวเรือน ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่….
วันนี้ 10 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 ลงพื้นที่ ม.1 ต.ท่าทราย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB น้ำใจจากไทยพาณิชย์ จัดถุงยังชีพมาให้ 100 ถุง นำไปมอบให้ถึงครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาในขั้นต้นไปก่อน และจะประสานส่วนราชการเข้าช่วยเหลือต่อไป…..////