ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลหนองแคน จัดกิจกรรมปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 3

10 มีนาคม 2567 นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายณกร ชารีพันธ์ สส. พรรคก้าวไกล เขต 2 มุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“ปั่นวัดใจ ไปหนองแคนครั้งที่ 3” ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสนิยมการปั่นจักรยานกำลังได้รับความนิยม จะเห็นได้จากจำนวนนักปั่น และชมรมต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จากการปั่นจักรยาน เป็นการออกกำลังกายที่ทำให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการลดการใช้พลังงานน้ำมัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปั่นจักรยานจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบการใช้จักรยานและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง


นายบรรจง ไชยเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลตำบลหนองแคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติของคนในชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งยังสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นการรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อช่วยลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญดังนี้ โรงเรียนร่มเกล้า แห่งแรกของประเทศไทย วัดโพธิ์ศรีแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 จุดชมวิวภูไก่เขี่ยสมรภูมิประวัติศาสตร์ และวัดโพนไฮพัฒนาราม สิ้นสุดเส้นทาง ณ เทศบาลตำบลหนองแคน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร  รายงาน