ข่าวกระแสสังคม

กรมพลาธิการทหารบกจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนปล่อยปูเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

กรมพลาธิการทหารบกจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนปล่อยปูเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี


วันนี้( 9 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ฯ กรมพลาธิการทหารบก พลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานนำ คณะนายทหาร ภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบกพร้อมคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบก นักเรียน ประชาชน กว่า 500 คน ร่วมปลูกป่าชายเลนพร้อมปล่อยปู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งโครงการลิมพระเกียรติฯนี้เป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำผืนสุดท้ายของภาคกลางให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผอ.สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก กล่าวว่า เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีผืนป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกประชาชนชาวไทยทุกคนให้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนี้ให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทย


สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง