ข่าวกระแสสังคม

ผบ.ฉก.นย.ทร. นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดโดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ผบ.ฉก.นย.ทร. นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดโดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์


น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ด้านหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองนราธิวาส และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรม เก็บเศษขยะ ทำความสะอาดโดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และทำความสะอาดบริเวณภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด เรียบร้อย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดี จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานทหาร ข้าราชบริพาร หน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมของคนดี เชิดชูคนทำความดี ที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. กล่าวว่า เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และทำความดีร่วมกัน จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ให้สะอาดสวยงาม

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807