ททท.จัดกิจกรรม “ไหว้พระ…ทั่วไทยสุขใจ…ทั่วหน้า”@สระแก้ว”สร้างสุขในมิติศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ ๑๐


ททท.จัดกิจกรรม “ไหว้พระ…ทั่วไทยสุขใจ…ทั่วหน้า”@สระแก้ว”สร้างสุขในมิติศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ ๑๐
วันนี้ (29 ก.ค.๖๑) ที่บริเวณลานหน้าพระสยามเทวาธิราชจำลอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายสวนิต สุริยะกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปล่อยขบวนรถบัส นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๓๐๐ ชีวิต ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อไหว้พระพร้อมกันทั้งประเทศทั้งเมืองหลักและเมืองรอง และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในวัดสำคัญๆในพื้นที่ต่าง ๆของประเทศไทย อันจะเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นสิริมงคล เนื่องในห้วงนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทย ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา วันพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ร่วมกับอรัญศรีโสภณ ทราเวล จัดกิจกรรม “ไหว้พระ…ทั่วไทย สุขใจ…ถ้วนหน้า @ สระแก้ว เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวไหว้พระที่มีชื่อเสียงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ไหว้พระในจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จกแพร่หลายยิ่งขึ้นนายสวนิต สุริยะกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศกล่าวว่าจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก เป็นจังหวัดซึ่งแยกออกมจากจังหวัดปราจีนบุรี แต่ก็เก่าแก่มากด้วยอารยธรรมโบราณ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียง คืออุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานหางชาติตาพระยา มีปติมากรทางธรรมชาติ เช่น ละลุ ชายแดนอำเภออรัญประเทศ เป็นประตูบานใหญ่เปิดไปสู่กัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ชาวไทยและชาวกัมพูชามีการข้ามฝั่งเพื่อค้าขายสินค้าและท่องเที่ยวเป็นประจำ ทำให้ที่นี่มีสีสัน ผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีเสน่น่ามอง มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของแปลกราคาถูกและสินค้ามือสองจากนานาประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่นเขื่อนพระปรง ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ถ้ำน้ำพระศิวะและน้ำตกเขาตระกรุบ เป็นต้นสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง เดินทางไปท่องเที่ยวและไหว้พระ ๙ วัด โดยเริ่มจาก ๑)วัดใหม่ไทรทอง อำเภออรัญประเทศ ๒) วัดสายไหมวนาราม ๓)วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร ๔)วัดแม่ย่าซอม อำเภอคลองหาดแวะพักรับประทานอาหารเที่ยงที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ๕)วัดป่าเขาแก้ว อำเภอวังสมบูรณ์ ๖)วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ ๗)วัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว ๘)วัดรีนิมิต และปิดท้ายที่วัดป่าหนองหล่ม อำเภอวัฒนานคร ซึ่งวัดแต่ละแห่งมีความสวยงามและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต (สนธยา/ข่าว/๒๙ ก.ค.๖๑)
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง