Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เสี่ยงอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เสี่ยงอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เสี่ยงอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเข้าร่วมประชุมนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องจากมีฝนตกหนัก และตกสะสมเกรงว่าอาจจะเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากอยู่ในช่วงหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน หากมีการเตรียมการป้องกัน มีการเฝ้าระวัง ก็ย่อมจะเป็นผลดี โดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทาน โดยเฉพาะความมั่นคงแข็งของระบบรับน้ำ เช่น พนังกั้นน้ำที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้หรือไม่ ระดับของแม่น้ำชีสามารถรองรับน้ำที่ไหลจากลำน้ำยังได้มากน้อยเพียงใด
ด้าน ชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้สำรวจพนังกั้นน้ำยังมีพื้นที่เสี่ยง อยู่จำนวน 4 จุด ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีปริมาณน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าพนังกั้นน้ำยังสามารถรองรับน้ำได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ให้พิจารณาวางแผนการเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ แนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย อย่างใกล้ชิด
เหยี่ยวข่าว/รายงาน