ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง ถวายความจงรักภัคดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในราชการที่ 9

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง ถวายความจงรักภัคดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเลี้ยงอาหารพระราชทานและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายความจงรักภักดี เเด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้ลูกๆ ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆได้มี การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัด และสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้ลูกๆทุกคนรำลึกถึงพระคุณของแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256


คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ