Uncategorized

ธารน้ำใจชาวอำเภอสัตหีบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัด อุบลราชธานี

ธารน้ำใจชาวอำเภอสัตหีบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัด อุบลราชธานี

นายพิชิต เกียกกุทัณฑ์ หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน ได้นำเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ได้ช่วยกันลำเลียงสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิ อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นอีกจำนวนมาก ที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ ได้หลั่งไหลกันนำมาบริจาค เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดอุบลราชธานี
นายพิชิต เกียกกุทัณฑ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดอุกทกภัย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆต้องประสบปัญหาเดือดร้อนอย่างหนัก นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบในฐานะ ประธานมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ จึงได้ตั้งจุดรับบริจาค มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ ขึ้นเพื่อรับบริจาค โดยมีประชาชนจำนวนมาก นำเครื่องอุปโภค-บริโภค มาร่วมบริจาคจำนวนมาก โดยสิ่งของทั้งหมดในวันนี้ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323