Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

“ ผู้พันใจดี นอกจากดูแลประชาชนแล้ว หันกลับมาดูแลกำลังพลด้วย ”…… ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ส่งต่อความห่วงใย บำรุงสุขเติมเต็มกำลังใจทหารลูกเม็งราย มอบเสื้อเนื่องในวันนักรบลูกเม็งราย ประจำปี 2562

“ ผู้พันใจดี นอกจากดูแลประชาชนแล้ว หันกลับมาดูแลกำลังพลด้วย ”…… ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ส่งต่อความห่วงใย บำรุงสุขเติมเต็มกำลังใจทหารลูกเม็งราย มอบเสื้อเนื่องในวันนักรบลูกเม็งราย ประจำปี 2562

พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำเสื้อมอบให้กำลังพลด้วยรักและห่วงใย เพื่อเป็นของที่ระลึกเนื่องในวันนักรบลูกเม็งราย ประจำปี 2562 พร้อมมอบเสื้อให้กับตัวแทนหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่งต่อเป็นขวัญกำลังใจบำรุงสุขกำลังพล ไปจนถึงทหารสุดขอบชายแดนที่รักษาอธิปไตยปกป้องผืนแผ่นดินของชาติอยู่ในเวลานี้ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย