Uncategorized

พังงา ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 3 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 และ กองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยมี พลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บังคับบัญชาจากหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรี ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง นาวาโท ศักรินทร์ ซื่อสงวน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 และ ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพ โดยมี ว่าที่ นาวาตรี อัครภูมิ ต้นสมบูรณ์ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือพังงา กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ สำหรับผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวรายงาน ก่อนที่จะเรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และ ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตามลำดับ ต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้าประจำจุดบนแท่นรับการเคารพ หน้าแถวกำลังพล ทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อให้โอวาทแก่กำลังพลในสังกัด ทัพเรือภาคที่ 3 จากนั้น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าห้องรับรอง เพื่อลงนามในสมุดเยี่ยม และรับมอบของที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง คณะตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ให้กับกำลังพลในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านสวัสดิการของผู้บัญชาการทหารเรือในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของกำลังพล เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาฝั่ง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและการปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ให้กับกำลังพล ในคราวเดียวกัน

นิตยา แสงมณี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล