ข่าว ลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญคนโทน้ำอภิเษกจังหวัดลำพูน ถึงกระทรวงมหาดไทยแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญคนโทน้ำอภิเษกจังหวัดลำพูน ถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญคนโทน้ำอภิเษกจังหวัดลำพูน ถึงกระทรวงมหาดไทยแล้ว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 17.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง เคลื่อนขบวนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดลำพูน เข้าสู่กระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว โดยคนโทน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดจะนำ เพื่อพักไว้ เตรียมในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562สำหรับในวันนี้ (11 เมษายน 2562) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ซักซ้อมเดินขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อเตรียมการย้ายคนโทน้ำอภิเษกไปยังสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกร่วมกัน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18 เมษายน 2562 และจะเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปเก็บไว้ในมณฑปในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อเตรียมใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อไป..……..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน