Reporter&Thai Army

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบผู้แทน เข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ประสบอุบัติเหตุจากการดับไฟป่า พื้นที่ อ.ขุนตาล จว.เชียงราย

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบผู้แทน เข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ประสบอุบัติเหตุจากการดับไฟป่า พื้นที่ อ.ขุนตาล จว.เชียงราย

พ.ท.ปิยะชาติ พรมนาทม ผบ.ร.17พัน.3 ในพระองค์ ฯ เป็นผู้แทน พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 นำกระเช้าของเยี่ยมมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังให้แก่ จ.ส.ท.นที สันธิ สังกัด ร.17 พัน.3 ในพระองค์ ฯ ที่ได้รับบาดเจ็บถูกไฟใหม้ บริเวน กลางป่า ต.แม่อ้อ อ.พาน จว.เชียงราย ในขณะเข้าร่วมดับไฟ โดยเมื่อได้รับบาดเจ็บได้มีการเคลื่อนย้ายตัวทางอากาศ จาก ฮ. ของฉก.ม.๒ และทีมแพทย์พยาบาลจาก ร.พ.ค่ายเม็งราย เพื่อลำเลียงส่งที่ สนามบิน ฝูงบิน 416 พร้อมทั้งประสาน ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ในการเตรียมห้องฉุกเฉินรับผู้ป่วยด้วยความเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบัน จ.ส.ท.นที สันธิ สังกัด ร.17 พัน.3 ในพระองค์ ฯ มีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ และยังคงรักษาตัวพักฟื้น เฝ้าสังเกตุอาการอื่นๆ ที่รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จนกว่าอาการจะดีขึ้น