Uncategorized

มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมหน่วยงานต่าง ๆ สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว (แห่งใหม่) ให้ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มที่อำเภอบ่อเกลือ

มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมหน่วยงานต่าง ๆ สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว (แห่งใหม่) ให้ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มที่อำเภอบ่อเกลือ ### วันที่ 11 สิงหาคม 2561 มณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับ ทหารพรานที่ 32 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 ทหาร นพค.31 วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา วิทยาลัยการอาชีพปัว และราษฎรบ้านสว้า ร่วมดำเนินการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว (แห่งใหม่) ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยจากเหตุดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ จำนวน 6 ยูนิต ๆ ละ 10 ห้อง รวม 60 ห้อง ณ บริเวณพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 110 คน