Uncategorized

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา เรื่องการปฏิรูปท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560

วันนี้ ( 19 กันยายน 2561 )นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา เรื่องการปฏิรูปท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2561 ณ. เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง โดย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลเเห่งประเทศไทยร่วมมือกับ ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลภาคใต้

 

 

 

 

 

ภาพข่าว สุภาพร พ่วงขำ รายงาน