เกษตรกร

สงขลา/หาดใหญ่ เกษตรกรสงขลาปลูกหญ้าหวานอิสราเอล แซมในร่องสวนยางพาราเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนการผลิต โตเร็วมากขายได้ทั้งใบและต้นพันธุ์ มีโปรตีนสูงกว่าหญ้าทั่วๆไป 20 เปอร์เซ็นสัตว์เลี้ยงจะชอบมากและสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดทั้งวัวควายแพะแกะ ตัดขายกิโลกรัมละ 4 บาท ต้นพันธุ์ท่อนละ 2 บาท

สงขลา/หาดใหญ่ เกษตรกรสงขลาปลูกหญ้าหวานอิสราเอล แซมในร่องสวนยางพาราเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนการผลิต โตเร็วมากขายได้ทั้งใบและต้นพันธุ์ มีโปรตีนสูงกว่าหญ้าทั่วๆไป 20 เปอร์เซ็นสัตว์เลี้ยงจะชอบมากและสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดทั้งวัวควายแพะแกะ ตัดขายกิโลกรัมละ 4 บาท ต้นพันธุ์ท่อนละ 2 บาท

 

ที่จ.สงขลา นายหมัดอุสัน เก็บเบ็ญหมัด อายุ44 ปี หรือบังสัน เกษตรในพื้นที่หมู่1 บ้านโคกขี้เหล็ก ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีอาชีพทั้งทำสวนยางและเลี้ยงวัว ได้นำพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล หรือหญ้าเนเปียร์อิสราเอล มาปลูกบริเวณร่องสวนยางพาราเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนการผลิต โดยปลูกไว้ทั้งหมด 40 ต้นและใช้พื้นที่ว่างในสวนยางให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ระหว่างยางกำลังโต
และเป็นการทดลองซื้อต้นพันธุ์มาปลูกครั้งแรก ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ปลูกแค่3 เดือนหญ้าหวานอิสราเอลก็แตกกอสามารถตัดใบไปให้สัตว์เลี้ยงกินได้เลย และเมื่ออายุ6 เดือนขึ้นไป ก็ยังแตกหน่อในกอเดียวกันออกไปเรื่อยๆและตัดหน่อขายเป็นต้นพันธุ์ได้อีกด้วย 

 

 

นายหมัดอุสัน บอกกว่า ข้อดีของหญ้าหวานอิสราเอลจะแตกต่างจากหญ้าทั่วๆไป เพราะมีโปรตีนมากถึง 20% เมื่อเทียบกับเนเปียร์ที่มีโปรตีนเพียงแค่ 10% เท่านั้น และสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะวัวจะชอบมากเคี้ยวง่ายหวานกรอบ ทำให้สัตว์เลี้ยงโตเร็วนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดทั้งวัวควายแพะแกะ จะให้กินทั้งใบหรือสับให้ละเอียดก็ได้
นายหมัดอุสัน บอกถึงวิธีการปลูกและการดูแลหญ้าหวานอิสราเอล ว่าง่ายมาก ปลูกระยะห่างราว1เมตร ขุดดินลึก 10 เซนติเมตร วางท่อนพันธุ์ลงดินและกลบดินใช้มือกดให้แน่น จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยคอกบ้างนานๆครั้งส่วนเรื่องน้ำแทบไม่ต้องเป็นห่วงเพราะทนแล้ง
ปัจจุบันราคาขายหญ้าหวานอิสราเอล อยู่ที่กิโลกรัมละ4 บาท ส่วนต้นพันธุ์ที่สวนตนขายอยูที่ท่อนละ 3 บาทและเริ่มมีเกษตรกรจากหลายๆที่สั่งเข้ามาซื้อต้นพันธุ์บ้างแล้ว ซึ่งหากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข089-8698750

 

 

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา/รายงาน