Uncategorized

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมอาสาสมัคร กับสมาคมโปคาดี้ 35 ณ โรงเรียนบ้านหนองซาก ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

10 พ.ย.61 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมอาสาสมัคร กับสมาคมโปคาดี้ 35 ณ โรงเรียนบ้านหนองซาก ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีอาจารย์ชัยวัฒน์ หอมกลิ่นแก้ว หัวหน้าคณะทำงานโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต กล่าวว่า โครงการหมอและยาเพื่อชีวิตครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 173 ณ โรงเรียนบ้านหนองซาก ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีสมาคมโปคาดี้ 35 ซึ่งก่อตั้งโดย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน นายกสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีโอกาสได้รับบริการด้านสาธารณสุขด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับทางจังหวัดและอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ มีการตรวจรักษาสุขภาพในเบื้องต้น ครั้งนี้ได้ร่วมสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย เช่น โรงเรียนสอนตัดเสื้อ เสริมสวยนิรันดร์รัตน์ ธรรมรัตน์ โรงพยาบาลตำรวจ กรมควบคุมมลพิษ และอาสาสมัครจากสถาบันต่างๆ ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมกิจกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น อาสาสมัครจาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.รังสิต ม.เกษตรศาสตร์ม.มหิดล ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ม.หัวเฉียว ม.ราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมด้านอาสาสมัครร่วมกัน

ด้าน ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมาก มีทั้งการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม กิจกรรมลานเยาวชน ลานศิลปะ บริการไอติมหลอด น้ำแข็งไส คลินิคฟุตบอล การแข่งขันกีฬากระชับมิตร มอบถุงน้ำใจ พร้อมมอบรางวัลการประกวดเรียงความ เป็นต้น สำหรับ การร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ในวันนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 การรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ได้เห็นถึงคุณค่าและสร้างความเข้าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบอีก