Uncategorized

จันทบุรี-ตัวแทนบริษัทจัดหาแรงงานและตัวแทนนายจ้างแรงงานต่างด้าว

จันทบุรี-ตัวแทนบริษัทจัดหาแรงงานและตัวแทนนายจ้างแรงงานต่างด้าว

ยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีร้องขอความเป็นธรรม คัดค้านการใช้สถานที่ของบริษัทเอกชนเป็นศูนย์ OSS บริการต่ออายุแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU พิเศษ
วันนี้ ( 11 ธ.ค.62 ) ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีตัวแทนบริษัทจัดหาแรงงานและตัวแทนนายจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 200 คน ได้เดินทางเข้ามายื่นหนังสือแก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่จัดหางานจังหวัดจันทบุรีจะใช้สถานที่ของบริษัทเอกชนเป็น ศูนย์ OSS บริการต่ออายุแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU พิเศษ โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับหนังสือร้องเรียนและข้อเสนอ พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ทั้งนี้นายวินัย กิจพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทนำคนงานต่างด้าวเข้าทำงานในประเทศ ไทยเฟอร์เออีซี จำกัด

ซึ่งเป็นแกนนำในครั้งนี้ กล่าวว่าการที่ทางจังหวัดจะเปิดศูนย์บริการ one stop service ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพูที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี เห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นของมารดาเจ้าของบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็น.เอส.เลเบอร์ จำกัด อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชน จึงขอให้ทางจังหวัดทบทวนใช้สถานที่ของทางราชการเป็นศูนย์ OSS บริการต่ออายุแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU พิเศษ ด้านนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวยืนยันว่าทางจังหวัดเลือกสถานที่แห่งนี้ในการต่ออายุแรงงานต่างด้าวไม่ได้เอื้อประโยชน์กับบริษัทเอกชนแต่อย่างใดเป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการที่พิจารณาอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงความสะดวกแก่แรงงานที่จะมาใช้บริการ อีกทั้งสถานที่ราชการเดิมที่เคยใช้ในการจดทะเบียนครั้งที่ผ่านมาคืออาคารศูนย์พระยืน เทศบาลเมืองจันทบุรี มีสภาพชำรุดไม่เหมาะสมที่จะให้นายจ้าง แรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ไปทำงานเนื่องจากเกรงความปลอดภัย และ การอำนวยความสะดวกอาจไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตามหากการเปิดใช้บริการone stop service ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU พิเศษที่จะเริ่มในวันที่ 16 ธันวาคม นี้ หากนายจ้างเห็นว่าเดือดร้อนไม่สะดวกทางจังหวัดก็พร้อมที่จะยินดีปรับปรุงและรับข้อเสนอเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป อย่างไรก็ตามตัวแทนที่มายื่นหนังสือยังไม่พึงพอใจและร้องตะโกนขอให้จังหวัดเปลี่ยนสถานที่ให้ได้ พร้อมทั้งจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือระดับกระทรวงต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก