ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27

มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27” โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวสนับสนุน และนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าตีนจกแม่แจ่ม และผลิตภัณฑ์ชนเผ่าให้คงอยู่สืบไป การจัดกิจกรรมในงาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ อาทิ การจัดนิทรรศการศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่น, การจัดนิทรรศการผ้าตีนจกและผ้าทอชนเผ่า และการจัดนิทรรศการโครงการหลวง และกิจกรรมภาคความบันเทิง อาทิ การประกวดธิดาผ้าตีนจกและธิดาชนเผ่า, การประกวดร้องลูกทุ่ง,ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม, การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าตีนจก และการแสดงดนตรีของเยาวชน ณ สนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง