Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผอ.กอ.รมน.ภาค 3 เปิดประชุม ครั้งที่ 1/62 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล และผู้ว่าจาก17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุม

ผอ.กอ.รมน.ภาค 3 เปิดประชุม ครั้งที่ 1/62 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล และผู้ว่าจาก17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุม

วันนี้(12 มี.ค.62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน.ภาค 3 ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องบันเทิงทัพ 101 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยรอง ผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหาร 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมประสานดำเนินการและติดตาม โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค 3 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด โครงการจิตอาสาพระราชทาน การขอคืนพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร และการปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในเชิงการปฏิบัติ