Uncategorized

จังหวัดจันทบุรีนำผู้ประกอบการ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ที่ห้างสรรพสินค้า กลางเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

จังหวัดจันทบุรีนำผู้ประกอบการ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ที่ห้างสรรพสินค้า กลางเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

ที่ ห้างสรรพสินค้า Junction City เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้นำผู้ประกอบการ OTOP ที่อาสาเดินทางไปจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 ราย เปิดบูทซ์จัดแสดงสินค้า โดยนายผกายเนติ์ เล่งอี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์เมืองย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวให้การต้อนรับคณะจากจังหวัดจันทบุรี ก่อนที่ ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ จะกล่าวเปิดงานและตัดลิบบิ้นเปิดการแสดงสินค้า โอกาสนี้ทางเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้นำชุมการแสดง หุ่นสาย มาเชื่อมสัมพันธไมตรีด้านวัฒนธรรม ถือเป็นศิลปะการแสดงที่สื่อถึงวิถีชีวิตและประเพณีของชาวพม่าโดยการแสดงจะมีคนแต่งกายแบบพม่าโบราณแสดงประกอบท่ารำ ควบคู่กับการชักหุ่นที่พลิ้วไหวตามท่วงท่าจังหวะเพลง สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ของจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม 5 ประเภท คือ ประเภทอาหาร / ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย / ประเภทเครื่องดื่ม / ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าเพื่อขยายตลาดสินค้าในพม่า ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวพม่า และนักท่องเที่ยวเลือกชมและซื้อสินค้าจำนวนมากตลอดระยะเวลา 3 วันที่จัดแสดงสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารแปรรูปและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารได้รับความนิยมจากชาวพม่าเป็นอย่างมากเนื่องจากคนพม่าเชื่อมั่นคุณภาพและชอบสินค้าของไทย รวมทั้งนิยมบริโภคอาหารไทย และการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคด้วยสมุนไพรไทย อย่างไรก็ตามนักธุรกิจชาวพม่าอยากให้ผู้ประกอบการในจันทบุรีนำผลไม้สดคุณภาพของจังหวัดจันทบุรีมาจัดจำหน่ายในประเทศพม่าเนื่องจากชาวพม่าและนักท่องเที่ยวนิยมบริโภคผลไม้กินสดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผลไม้กินสดเป็นของมงคลที่นิยมซื้อฝากบุคคลที่รักและนับถือ ส่วนอัญมณีและเครื่องประดับในพม่ามีวัตถุดิบเยอะ การแลกเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพสินค้าถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จันทบุรีจะได้ประโยชน์จากวัตถุดิบของพม่าก่อนแปรรูปกระจายขายตลาดต่างประเทศสร้างรายได้แก่จังหวัดจันทบุรีถือเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก