Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561

แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก องค์กร มูลนิธิ หน่วยงาน ส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานถวายคำนับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 จากนั้น เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และภัตตาหาร 10 รูป ต่อจากนั้น เหล่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 3, หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์มหาเถรานุเถระ จำนวน 87 รูป

 

จากนั้น พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วย ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ลูกเสื้อชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก องค์กร มูลนิธิ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี โดยมี นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจัดพิธีดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 เหล่าพสกนิกรชาวน่าน ต่างปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงทำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และในศุภวาระอันเป็นมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เหล่าพสกนิกรชาวน่าน ขอถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขอพระพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระเดชานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก โปรดอภิบาลอำนวยอวยชัย ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นดั่งรมโพธิ์ทองของเหล่าปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ เกียรติต่างๆ เช่น พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน และชุมชน ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา การบำบัดน้ำเสียแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสาธิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักตบชวาในช่วงเดือนส.ค., โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 11-13 สิงหาคม ที่พุทธมณฑล และสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ และโครงการมหกรรม ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 8 เป็นต้น

เวลา 19.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ที่เวทีท้องสนามหลวง โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในปีนี้ กำหนดให้ใช้เพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2523 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยนายทวี มาศมัณทนะ