ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

 


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่ วัดบึงพระลานชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิรุฬ พรรณเทวี นายชยันต์ ศิริมาศ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 นับเป็นศุภมงคลสำคัญอีกวาระหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดพิธีปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม


/////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว