Reporter&Thai Army

ตำรวจสุโขทัยเตรียมรับนักท่องเที่ยวงานลอยกระทงกระทง เผาเทียน เล่นไฟ พร้อมจัดตำรวจแต่งกายแบบย้อนยุคไว้การดูแลความปลอดภัยด้วย

ตำรวจสุโขทัยเตรียมรับนักท่องเที่ยวงานลอยกระทงกระทง เผาเทียน เล่นไฟ พร้อมจัดตำรวจแต่งกายแบบย้อนยุคไว้การดูแลความปลอดภัยด้วย
พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธนวรรธน์ อยู่คง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจที่แต่งกายแบบสมัยก่อน บันทึกเทปรายการ “บอกข่าวเล่าเรื่อง” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก (สทท.11) เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในเรื่องการดูแลความปลอดภัย และการจราจร ซึ่งขณะนี้ได้มีความพร้อมในทุกด้านแล้วโดยบูรณาการตำรวจทั้งจังหวัดสุโขทัยและตำรวจตระเวนชายแดนไว้ดูแลรักษาความปลอดภัย สำหรับการจราจรได้จัดผังการเดินรถและจัดที่จอดรถไว้โดยรอบบริเวณงาน รวมแล้วได้กว่า 3,000 คัน ที่สำคัญในปีนี้ได้จัดให้มีตำรวจได้แต่งกายใส่ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจโบราณย้อนยุคเดินตรวจตราในบริเวณงานเพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว แล้วยังถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อผู้ที่พบเห็น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 05561228