ข่าวประชาสัมพันธ์

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมอบทุนการศึกษาเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเรียนดีความประพฤติดี

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมอบทุนการศึกษาเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเรียนดีความประพฤติดี

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ประธานมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยได้แจ้งให้ทราบว่าในปลายปี 66 และต้นปี 67 มีนักศึกษาของมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องเข้ารับปริญญา 50คน สุโขทัย20 พิษณุโลก30คน(พิจิตร อุทัยธานี เลย ) รวมมี นศ ทั้ง3มูลนิฯ100คน

มีทั้งแพทยศาสตร์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิศวะสถาปัตย์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ฯลฯ #ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ข่วยกันลดความเหลื่ิมลำ้ทางด้านการศึกษาในการช่วยกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ นร ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีจบมาเผ็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองของเราต่อไป

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939