นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

# ผอ.สนภ.3 ตรวจเยี่ยม นพค.35 เชียงราย #

# ผอ.สนภ.3 ตรวจเยี่ยม นพค.35 เชียงราย #

เมื่อ 12 พ.ย.61

บก.ทท. (นทพ.)

โดย
พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. และคณะ

เดินทางตรวจเยี่ยม นพค.35 สนภ.3 นทพ. ณ นพค.35 สนภ.3 นทพ. บ.เหล่าเจริญเมือง ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย