ข่าวศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ วัดบ้านศิวาลัยทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2566 สมทบทุนสร้างอุโบสถและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดบ้านศิวาลัย ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายณัฐวัฒน์–นางทัศนีย์ รณกรธีรัตน์ พร้อมบุตรหลาน และครอบครัวคุณยายบุญล้อม สารีบุตร รต.พรชัย-นางกัลยา สารีบุตร ดร.เพ็ญศรี – ดร.มยุรี สารีบุตร ผอ.ยุทธนา -คุณจารุณี. สารีบุตร ร่วมกับนางฐิติกานต์ กุนเท้ง ผู้ใหญ่บ้านศิวาลัย นายชีวธันว์ ศรีดาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านศิวารักษ์ -หนองตาแก้วสามัคคี ได้ร่วมกัน เป็นประธานทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยนายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ นำพุทธศาสนิกชนชาวตำบลสิ อำเภอขุนหาญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ได้จัตตุปัจจัยเป็นเงินสดจำนวน 689,642 บาท และได้รับความเมตตาจาก พระครูวีระธรรมชยากร เจ้าอาวาสวัดบ้านศิวาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อนำจัตตุปัจจัยไปสมทบทุนสร้างอุโบสถและซ่อมแซมอาคารเสนาสนะวัดบ้านศิวาลัย ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่ออุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

ดร.เพ็ญศรี สารีบุตร กล่าวว่า การทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ซึ่งทางวัดดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 70 % บุญกฐินสามัคคีดังกล่าวได้รับเมตตายิ่ง จากพระเดชพระคุณ พระวิชรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีโพธลังการ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ และพระสังฆาธิการ มาให้กำลังใจ และอนุโมทนาบุญตลอดทั้งการกล่าวสัมโมทนียะคาถา เป็นกำลังใจอย่างดียิ่ง นอกจากจะเป็น การทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่บุพการีญาติมิตรแล้ว เจ้าภาพทั้งสองคณะ โดยเฉพาะ คุณยายบุญล้อม สารีบุตร วัย 94 ปี ได้กล่าวกับบุตรหลานว่า จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านศิวาลัยให้ครบ 3 ครั้ง ซึ่งคุณยายเป็นผู้ใฝ่บุญและมุ่งมั่น การสืบสานพระพุทธศาสนาทั้งด้านวิปัสสนากรรมฐานและการอุทิศ ปัจจัย 4 เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา ประกอบกับครอบครัวที่มีที่อยู่อาศัย ในหมู่บ้านแห่งนี้มาตั้งแต่ การก่อตั้งอำเภอขุนหาญ เมื่อปี 2500 จึงมีความ ตั้งใจ ที่จะ เป็นแบบอย่างที่ดี นำพาลูกหลาน ลดละ แบ่งปันสั่งสมอริยทรัพย์ ไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นเจ้าภาพกฐิน ที่วัดนี้ ครั้งแรกเมื่อปี 2556 ครั้งที่ 2 ปี 2564 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 นอกจากนี้ คุณยาย ได้นำพาบุตรหลาน. พี่น้อง ญาติในชุมชน เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน. ณ. วัดหลักหินเมื่อปี 2556 ณ. วัดป่าเจดีแก้ว(วัดล้านขวด) เมื่อปี2559 รวมทั้งได้ปวารณาร่มเป็นเจ้าจุลกฐินสองแผ่นดินร่วมกับสมาคมสื่อพุทธศาสนา พุทธมณฑลแห่งประเทศไทย 102 กอง. เมื่อปี 2565 สำหรับกฐินสามัคคีในปีนี้นับว่าได้รับ ความร่วมมือ ความ สมัครสมานสามัคคีจาก นายอมรเทพ. สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เจต5 นายเจริญชัย. จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ พญ.รัชฏาพร รุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่หลายเขต สื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ญาติพี่น้องที่มีความเคารพนับถือได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีทอดกฐินเป็นจำนวนมาก จึงนับได้ว่าเป็นบุญแห่งความสามัคคี ที่จะธำรง ไว้ซึ่งความมั่นคง ของความเป็นชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างดียิ่ง นอกจาก มีพิธีการ โดยการนำของนายกุหลาบ สินสิริ รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหาญ จัดลำดับพิธีการอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามพุทธบัญญัติแล้ว ยังมีปัจจัยเพื่อที่จะสมทบการสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จต่อไป

พระครูวีระธรรมชยากร เจ้าอาวาสวัดบ้านศิวาลัย กล่าวว่า ขออนุโมทนาขอบคุณคณะเจ้าภาพทุกท่าน ผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้าน พุทธศาสนิกชน แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ปวารณา เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตจำนวน 109 ลูก ที่จะจัดบุญใหญ่ ในโอกาสต่อไป ผู้ประสงค์ จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ลูกนิมิตลูกบริวาร อุโบสถหลังงาม วัดบ้านศิวาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ท่านเจ้าอาวาสวัดศิวาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 09-3664-4514

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ