ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องอาหาร Piccolo โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องอาหาร Piccolo โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

พลเอก ทวีป เนตรนิยม สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯไทย-ฟิลิปปินส์ และนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด-อารากน (H.E. Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเอกอัครราชทูตฯ อำลาตำแหน่ง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน