Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

มทบ.33 เเจกผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เพื่อคลายหนาว

มทบ.33 เเจกผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เพื่อคลายหนาว

เมื่อ 12 ธ.ค.62 พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. มทบ.33 พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จว.ช.ม. ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียน โดยมี นางพวงทอง ศรีวิลัย ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลให้การต้อนรับ 

สำหรับ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2544 ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จ พระราชสมภพ ครบ 100 พรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ต.ค.2543 เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการสังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ให้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับทั้งนักเรียนประจำและไป – กลับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับ ปวช. สาขาเกษตรกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 314 คน มี นางพวงทอง ศรีวิลัย เป็น ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ม.10 ถนน เชียงใหม่ – พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่