Uncategorized

มุกดาหาร น้ำโขงวิกฤติแห้งขอด หาดทรายโผล่

มุกดาหาร น้ำโขงวิกฤติแห้งขอด หาดทรายโผล่

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 63 ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหาร ยังคงมีระดับต่ำล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร วัดระดับน้ำโขงที่ 1.63 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 10.87 เมตร
สถานการณ์ภัยแล้งส่อวิกฤต ภายหลังระดับน้ำโขงที่ไหลผ่าน จังหวัดมุกดาหารมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมา ถือว่าต่ำกว่าถึง 2 เท่า ในช่วงเดือนเดียวกัน ปริมาณน้ำโขงที่ลดลงได้ส่งผลให้ที่ บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เกิดหาดทราย สันดอนทรายกลางแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่กว้าง

โดยเฉพาะบริเวณหาดมโนภิรมย์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หาดชะโนด ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญช่วงหน้าแล้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน ทุกปี โดยทางจังหวัดมุกดาหารจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เที่ยวพักผ่อนชมธรรมชาติสองฝั่งโขง แต่ช่วงนี้พบว่ามีหาดทรายโผล่กลางน้ำโขง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนมาถึงเดือนมกราคม 2563 ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสัญญาณอันตรายเสี่ยงแล้งวิกฤตนอกจากนี้ผู้ประกอบอาชีพหาปลาในแม่น้ำโขงกว่า 20 ครอบครัว ยังได้รับผลกระทบเพราะช่วงนี้จับปลาได้น้อย ยิ่งในตอนกลางวันที่อากาศร้อนจัด ปลาก็จะหลบซ่อนอยู่ตามโขดหินในจุดที่น้ำลึกที่อยู่ใกล้กับฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว จึงไม่คุ้มที่จะออกไปจับปลา ทำให้ช่วงนี้ชาวบ้านหลายคนหันไปรับจ้างทำงานอย่างอื่น แทนการจับปลาไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177